Bestuur / ANBI

Stichting houtzaagmolen de Rat heeft tot doel om de molen te beheren, exploiteren en te onderhouden. De molen is eigendom van de gemeente Súdwest-Fryslân. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

Het bestuur van Stichting houtzaagmolen de Rat bestaat uit:
Peter van Es - voorzitter
Hans Berveling - secretaris / veiligheidszaken
Fabio Poelhekke - penningmeester
Cees Dingemans - onderhoud / techniek
Annemarie Bergfeld- bestuurslid
Saskia Rosendaal- bestuurslid

Logo Houtzaagmolen De Rat © Jeroen Deen / Deen Design
ANBI_FC_schaduw

Bestuurlijke Gegevens

Naam: Stichting Houtzaagmolen De Rat
RSIN-nummer: 801475259
KvK inschrijving: 410 00 269

Contact inzake ANBI
Fabio Poelhekke
tel. 06- 28886421
fabio.p@inter.nl.net

Algemeen contact
Hans Berveling
secr.houtzaagmolenderat@gmail.com

 

Doelstelling

  • Het bewaren van de houtzaagmolen 'De Rat' uit 1711,  in samenwerking met de eigenaresse, de gemeente Súdwest-Fryslân;
  • het uitoefenen van het ambacht van molenaar van een door windkracht aangedreven houtzagerij, aangemerkt als UNESCO industrieel erfgoed;
  • het ontvangen en rondleiden van bezoekers en het geven van voorlichting over dit ambacht;
  • het vergroten en verspreiden van de kennis omtrent het houtzagen op windkracht.

Hoofdlijnen van het Beleidsplan

Missie en visie
Onze houtzaagmolen is een uniek, gaaf en zeldzaam monument. Niet alleen voor Friesland maar ook voor de rest van Nederland en daarbuiten. De molen is in Zaandam gebouwd in 1711 en in 1829 opnieuw opgebouwd in IJlst. In 1918 werd De Rat voorzien van een elektromotor en in 1955 werd een sloopvergunning aangevraagd. De gemeente IJlst nam de molen over en begon de restauratie. Sinds 1978 wordt De Rat weer op de oude manier gebruikt: hout zagen op windenergie!

Als werkend industrieel monument maakt Houtzaagmolen de Rat de geschiedenis van de molen, de kennis van molens en van het molenaarsambacht voor een breed publiek toegankelijk. De Rat inspireert en draagt bij aan het historisch besef en daarmee ook aan de waardering voor dit unieke erfgoed.

De molen is niet alleen een prachtig plaatje maar vertegenwoordigt veel meer. In een veranderende wereld is De Rat niet alleen een baken en een schatkamer die onze geschiedenis bewaart. Onze molen staat midden in de Mienskip en is een symbool van de vitaliteit van IJlst en de gemeente Súdwest-Fryslân op het gebied van cultuur, toerisme, erfgoed en duurzaamheid.

Activiteiten

  • De stichting is verantwoordelijk voor het jaarlijks onderhoud. Zij heeft daartoe een 6-jaarsonderhoudsplan laten opstellen en samen met de eigenaresse de financiering ervan vastgesteld.
  • Voor de veiligheid van molenaar, vrijwilligers en bezoekers is er samen met De Hollandsche Molen een RI&E opgesteld en vertaald naar een plan van aanpak.
  • De molenaar en de vrijwilligers participeren regelmatig in door IJlst georganiseerde activiteiten. Zij initiëren publiek toegankelijke activiteiten op het gebied van hout en houtbewerking: o.a. door het bouwen van een houten bok als leer-werkproject, het verzagen van oude remmingwerken voor hergebruik, het verzagen van traditionele oude masten tot nieuwe, of de bouw van een houtvlot zoals dat vroeger ging.
  • Het op windkracht laten functioneren van de monumentale industriële zaaginrichting biedt bezoekers de beleving van de houtzagerij in de 18e en 19e
  • Van groot belang voor de toekomst is het borgen van de continuïteit van dit werkend industrieel monument: de molenaar en het bestuur werken aan het werven en opleiden van vrijwilligers en vrijwillig molenaars om ook in de toekomst de kwaliteit van het ambacht en de houtzagerij te garanderen.

Beloningsbeleid

De bestuurders en overige vrijwilligers ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.