Bestuur / ANBI

Stichting houtzaagmolen de Rat heeft tot doel om de molen te beheren, exploiteren en te onderhouden. De molen is eigendom van de gemeente Súdwest-Fryslân. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

Het bestuur van Stichting houtzaagmolen de Rat bestaat sinds 2018 uit:

Michiel de Ruiter - voorzitter
Peter van Es - vice-voorzitter
Hans Berveling - secretaris / veiligheidszaken
Fabio Poelhekke - penningmeester
Cees Dingemans - onderhoud / techniek
Monique Hendriksen - vrijwilligers / educatie

Logo Houtzaagmolen De Rat © Jeroen Deen / Deen Design

Bestuurlijke Gegevens inzake ANBI-status

Naam: Stichting Houtzaagmolen De Rat
RSIN-nummer: 801475259
KvK inschrijving: 410 00 269

Contact inzake ANBI
Fabio Poelhekke
tel. 06- 28886421
fabio.p@inter.nl.net 

Algemeen contact
Hans Berveling
secr.houtzaagmolenderat@gmail.com

 

Doelstelling

  • Het bewaren van de houtzaagmolen 'De Rat' uit 1711,  in samenwerking met de eigenaar, de gemeente Súdwest Fryslân;
  • het doen beoefenen van het ambacht van door windkracht aangedreven houtzagerij, aangemerkt als UNESCO industrieel erfgoed;
  • het tijdens de werking ontvangen en rondleiden van publiek en het voor te lichten over het ambacht;
  • het verspreiden en vergroten van de kennis over houtzagen op windkracht.

 

Hoofdlijnen van het Beleidsplan

Missie, visie
Onze houtzaagmolen is een uniek, gaaf en zeldzaam monument voor Friese begrippen maar ook voor de rest van Nederland en daarbuiten. De molen is in Zaandam gebouwd in 1711 en in 1829 opnieuw opgebouwd in IJlst en wordt na een roerige aanpassingsgeschiedenis sindsdien nog op precies dezelfde manier gebruikt: op windenergie houtzagen! Niet meer Oud-Hollands opgehekt maar met fokwieken volgens Fauel.

Houtzaagmolen de Rat is een werkend industrieel monument en maakt de geschiedenis van de molen, de kennis van over molens en van het molenaarsambacht voor een breed publiek toegankelijk om te inspireren en bij te dragen aan het historisch besef en daarmee waardering voor dit unieke erfgoed.

De molen is niet alleen een prachtig plaatje maar vertegenwoordigt veel meer. In een veranderende wereld is het niet alleen een baken en een schatkamer die onze geschiedenis bewaart. Het is een monument dat de vitaliteit van de stad en gemeente waarborgt op het gebied van cultuur, toerisme, erfgoed en duurzaamheid.

Maar bovenal staat het ook midden in de Mienskip en vervult een verbindende rol.

Activiteiten

  • De stichting voert het jaarlijks onderhoud uit. Het heeft daartoe een 6-jaarsonderhoudsplan laten samenstellen en samen met de eigenaar de financiering ervan geregeld.
  • Voor de veiligheid van molenaar, vrijwilligers en bezoekers is er samen met De Hollandsche Molen een RI&E opgesteld, die in de vorm van een plan van aanpak periodiek wordt afgewerkt.
  • De molenaar en de vrijwilligers doen regelmatig mee aan activiteiten van de stad waarin de molen staat. Zij initiëren geregeld specifieke activiteiten op het gebied van hout en houtbewerking, open voor publiek: het maken van een houten bok als leer-werkproject, het verzagen van oude remmingwerken van de scheepvaart tot nieuwe, het verzagen van oude masten in de traditionele scheepvaart tot nieuwe.
  • Het op historische wijze bouwen van een houtvlot dat van Dokkum naar IJlst is gevaren, zoals in vroegere tijden het houttransport werd georganiseerd.
  • Het voortdurend op windkracht laten functioneren van de monumentale industriële zaaginrichting met houten stammen om bezoekers de belevingservaring te bieden van hoe de windhoutzagerij in vroeger dagen functioneerde: het levend maken van een stuk geschiedenis.
  • Van groot belang voor de toekomst is het borgen van de continuïteit van dit werken industrieel monument: de molenaar en het bestuur werken aan het werven en opleiden van vrijwilligers en vrijwillig molenaars en het ook in de toekomst op peil houden van de professionele molenaarsfunctie

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.