Molen De Rat hoopt op prijs voor interne verbouwing

Molenaar Simon Jellema, foto: Simon Bleeker

Door Wybe Fraanje / Friesch Dagblad

Om meer jonge molenaars beter te kunnen opleiden moet molen De Rat in IJlst dringend verbouwen. Het bestuur dingt mee naar een prijs van 75.000 euro. Het publiek kan vanaf morgen stemmen.

,,Ik bin 62 en ik kin noch in skoft mei, mar oer it generaal fergrizet ús ambacht. Wy wolle dat mear jonge minsken ynteressearre reitsje yn it wurk yn mûnen.”

Simon Jellema is al veertig jaar verbonden aan houtzaagmolen De Rat in IJlst en is nu een van de leermeesters die het ambacht overbrengt op de nieuwe generatie. De Rat heeft een regionale opleidingsfunctie, dus worden de kersverse molenaars niet alleen voor De Rat zelf opgeleid.

Momenteel zijn er drie aspiranten in opleiding. ,,Dat is op it stuit genôch, mar it giet om de langere termyn. It kaaiwurd is it takomstbestindich meitsjen fan de mûne. Der is mear jongerein nedich. Dat moatst rom sjen hear, tink oan it sizzen fan Van Kooten en De Bie: âldere jongerein is ek mear as wolkom.”

Lees hier verder: https://frieschdagblad.nl/2020/9/8/molen-de-rat-hoopt-op-prijs-voor-interne-verbouwing

Related posts

Onderhoud en schilderwerk

by De Molenaar
2 jaren ago

Laten we vooruit kijken!

by De Molenaar
2 jaren ago

Interview Omrop Fryslân

by De Molenaar
4 jaren ago
Mobiele versie afsluiten