Organisatie en verantwoording

Doelstelling van Stichting houtzaagmolen De Rat

  • Het bewaren van de houtzaagmolen 'De Rat' uit 1711,  in samenwerking met de eigenaresse, de gemeente Súdwest-Fryslân;
  • het uitoefenen van het ambacht van molenaar van een door windkracht aangedreven houtzagerij, aangemerkt als UNESCO industrieel erfgoed;
  • het ontvangen en rondleiden van bezoekers en het geven van voorlichting over dit ambacht;
  • het vergroten en verspreiden van de kennis omtrent het houtzagen op windkracht.

 

Logo Houtzaagmolen De Rat © Jeroen Deen / Deen Design

Naam: Stichting Houtzaagmolen De Rat
RSIN-nummer: 801475259
KvK inschrijving: 410 00 269

Contact inzake ANBI
Fabio Poelhekke
tel. 06- 28886421

Algemeen contact
Hans Berveling

 

Stichting houtzaagmolen De Rat is een stichting die gekenmerkt wordt door een ANBI keurmerk. Subsidies, verkoop van hout en giften zijn van cruciaal belang voor het voortbestaan van de molen. Inzage in de openbare documenten kan via deze website of zijn op te vragen via het secretariaat.